معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

پيام هاي روانشناختي به دانشجويان جديدالورود

ارسال پیام

پیام های روانشناختی به دانشجویان

 • یاد خدا آرام بخش قلب هاست
 • من آموختم كه هیچ گاه برای بهتر شدن دیر نیست
 • با گذشت، شما چیزی را از دست نمی دهید بلكه بدست می آورید
 • وقتی جنبه های منفی مسائل را ببینیم عملا" زیر بنای فكری مانیز به صورت منفی در می آید
 • همه اشخاص خوشبخت، خدا را در دل دارند
 • خدا را شكر كه هر روزمرا، در تك تك كارهایم پشتیبانی می كند.
 • با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نكنید.
 • سكوت و كم سخنی از راههای دریافتن علم و دانش است. امام رضا(ع)
 • آینده چیزی نیست كه انسان به ارث ببرد، بلكه چیزی است كه خود می سازد
 • آسوده حال كسی است كه بردبار است
 • آدم با ادب، دروازه دل ها را همیشه گشوده می بیند
 • تكرار، ما در مهارت هاست
 • در زندگی، هركس راه راستی و درستی را بپیماید زودتر به هدف می رسد
 • امیدوارترین مردم كسی است كه اگر نقصی در كارش پدید آمد بی تامل در راه اصلاحش بكوشد امام علی(ع)
 • نگرانی هرگز از غصه فردا نمی كاهد بلكه فقط شادی امروز را از بین می برد.
 • مردم فقط نیازهای خودرا مورد ملاحظه قرار می دهند، ولی نسبت به توانایی خویش بی اعتنا هستند.
 • همنوع خود را با نیكی تنبیه كن و شر او را با بخشش از خود دور بگردان حضرت علی(ع)
 • كسی كه اندیشه اش كم باشد، سختی اش فراوان است. حضرت محمد(ص)
 • كارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید"سعدی"
 • داشتن هدف راه را برای رسیدن به موفقیت هموار می كند

 

 

پیوست ها:

Psychological.pdf حجم فایل:155.04 کیلوبایت