معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

تشکل های دانشجویی

ارسال پیام

معاونت فرهنگی و دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی

معرفی تشكل های دانشجویی حوزه امور فرهنگی :  تنها تشكل فعال دانشگاه بسیج دانشجویی میباشد.این تشكل زیر نظرمركز بسیج دانشجویی شهرستان و استان با هدف بالا بردن سطح فرهنگ و بینش دانشجویان و بیداری و هوشیاری نسل جوان و دانشجو در زمینه های مذهبی، فرهنگی ، سیاسی، ...