معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره تربیت بدنی

معاونت فرهنگی و دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه در رشته‌های دو و میدانی، كاراته و فوتسال در زمان بندیهای اعلام شده از طرف وزارتخانه در مسابقات شركت خواهیم نمود.

 

جدول زمان‌بندی و مراحل برگزاری مسابقات یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشكی كشور

( 28مهر لغایت 18 آذر 1392- خزرآباد ساری )

مرحله

رشته ورزشی

تعداد روز های مسابقات ( ورود و خروج )

تاریخ برگزاری

تعداد روز

مرحله اول

کاراته - تیراندازی

یک روز ورود-3 روز مسابقات  یک روز خروج

یکشنبه 28/7/92  ورود  پنجشنبه 2/8/92 خروج

5 روز

مرحله دوم

والیبال - بسکتبال

یک روز ورود-6 روز مسابقات  یک روز خروج

دوشنبه 6/8/92  ورود   دوشنبه 13/8/92 خروج

8 روز

مرحله سوم

فوتسال  شطرنج

یک روز ورود-6 روز مسابقات  یک روز خروج

یکشنبه26/8/92  ورود یکشنبه 3/9/92 خروج

8 روز

مرحله چهارم

بدمینتون  تنیس‌روی‌میز

یک روز ورود-4 روز مسابقات  یک روز خروج

چهارشنبه 6/9/92  ورود   دوشنبه 11/9/92 خروج

6 روز

مرحله پنجم

دوومیدانی - شنا

یک روز ورود-3 روز مسابقات  یک روز خروج

پنجشنبه 14/9/92  ورود  دوشنبه 18/9/92 خروج

5 روز