معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرهنگی

اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه

ارسال پیام

معاونت فرهنگی و دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه

اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه اداره امور  فرهنگی و فوق برنامه با هدف ترویج فرهنگ و ارزشهای دین مبین اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح دانشگاه با  اجرای برنامه های فرهنگی در قالب های مختلف (برپایی نمایشگاه ها ، همایش ها ، كارگاه ها ، اردوها ، كلاسهای آموزشی ، مسابقات فرهنگی ، ...