معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

ارسال پیام

اخبار مشاوره

اخبار مشاوره

طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویان(GHQ) در دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا شد

 طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویان(GHQ) در دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا شد   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویانGHQ در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان اظهار داشت: در راستای ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶ در دانشگاه  برگزار گردید. ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن اشاره ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای مدیریت استرس، ویژه دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای مدیریت استرس، ویژه دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارتهای مدیریت استرس ویژه دانشجویان بهداشت ورودی ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه  ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید، ویژه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید، ویژه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا: کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید و گوش دادن فعال ویژه دانشجویان  علوم آزمایشگاهی  ورودی ۹۶ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.  خانم طاهره بهرامی، ...

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد به گزارش مفدا فسا: کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر ویژه کارکنان سلف سرویس دانشگاه  علوم پزشکی فسا در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و  مدرس کارگاه ضمن اشاره به آموزش مهارت روابط بین ...

نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا با محوریت هفته سلامت روان

 نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا با محوریت هفته سلامت روان به گزارش مفدا- فسا؛ به همت معاونت محترم فرهنگی  و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ جلسه ای با حضور کارشناسان اداره مشاوره با محوریت برنامه ریزی هفته سلامت روان (24-30 مهرماه) در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.  در این جلسه ...

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد. به گزارش مفدا- فسا: کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان پزشکی ورودی ۹۶ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار گردید.  خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن معرفی ...

کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام برگزار شد

کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام برگزار شد به گزارش مفدا- فسا:  کارگاه تعامل با والدین دانشجویان جدیدالورود همزمان با ثبت نام آن ها  در تاریخ ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی فسا در دو نوبت برگزار گردید. در ابتدا خانم طاهره  بهرامی کارشناس اداره مشاوره ضمن خیرمقدم به والدین ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان ویژه اساتید و عموم کارکنان برگزار گردید

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان ویژه اساتید و عموم کارکنان برگزار گردید   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و  اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا، کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان توسط والدین، ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار گردید. خانم مریم معصومی کارشناس اداره مشاوره و سلامت ...

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا؛ در راستای ارتقای سطح شادی، نشاط و تحرک در بین دانشجویان، اجرای بازی های فکری و تمرکزی می تواند نقش بسزایی داشته داشد

سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا؛ در راستای ارتقای سطح شادی، نشاط و تحرک در بین دانشجویان، اجرای بازی های فکری و تمرکزی می تواند نقش بسزایی داشته داشد خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی فسا ضمن اشاره به اهمیت وجود شادی و تحرک در بین دانشجویان بیان داشت: یکی از مهم ترین عوامل سلامت جامعه، شادی است و بدون شادابی و نشاط فعالیت های انسان به نتیجه نمی رسد. وی ...