معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

فعالیت ها

چه وقت به مرکز مشاوره مراجعه کنیم؟

هرکس برای قرار گرفتن در وضعیت روانی بهتر می تواند شخصا تلاش کند اما باید دانست که تلاش شخص تا اندازه ای می تواند بهبودی اشخاص کمک کند.

اگر به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شخصا به خودتان کمک کنید و از دوستان و آشنایان هم کار چندانی ساخته نیست. آنگاه به حرفه های یاورانه(مشاور،رواندرمانگر، روانپزشک) مراجعه کنید.

توجه داشته باشید وقتی برای درمان یک مشکل جسمانی به پزشک مراجعه می کنید چیزی از اعتبار شما کم نمی شود. به همین شکل مراجعه به مشاور، روان درمانگر، روانپزشک هم از اعتبار کمی نمی کاهد.

برای مراجعه به مشاورروانی لزوما" بیمار باشید در موارد ذیل مراجعه به مشاور متخصص می تواند به شما کمک کند.

·احساس از دست دادن سررشته امور زندگی

·احساس اینکه نمی توانید از توانمندی های خود استفاده کنید

·مردد بودن در انتخاب های خود·احساس بی هدفی در زندگی·کاهش عملکرد تحصیلی(افت تحصیلی)

·احساس بیزاری از خود و دیگران

·مشاوره قبل از ازدواج

·هنگام متارکه با همسر

·در شرایط فشارزا و مشکلات ناشی از استرس

·احساس قربانی ظلم و تبعیض بودن

·احساس افسردگی

·احساس نگرانی و اضطراب