معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

فعالیت ها

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

شرح وظایف تفضیلی اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یک برنامه عملیاتی مبتنی بر چارچوبهای نظری است که به منظور ارائه خدمات جامع در این زمینه برای دانشجویان و ایجاد قابلیت نظارت عینی و دقیق بر خدمات بهداشتی روانی بر اساس الگوی عمومی خدمات بهداشت روانی مصوب سازمان بهداشت جهانی در قالب سطوح سه گانه پیشگیری، تدوین گردیده است.

شرح وظایف اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

۱الزام به رعایت کلیه موازین شرع مقدس در ارائه خدمات بهداشت روانی به دانشجویان

۲فراهم سازی شرایط لازم برای ارائه خدمات جامع بهداشت روانی به دانشجویان

۳اجرای دقیق دستورالعملهای ارسالی از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوعه

۴رعایت کامل معیارهای حرفه ای در ارائه خدمات بهداستی روانی به دانشجویان

۵ارسال گزارش کار منظم و دقیق به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوعه

۶شرکت در دوره های بازآموزی و همایش های برگزارشده معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوعه

۷شرکت فعال در کمیته ها و شوراهای مربوط به فعالیتهای اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه

معرفی سطوح سه گانه پیشگیری در اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه

سطح اول خدمات پیشگیری (فراگیر(

نخستین سطح از سطوح سه گانه خدمات پیشگیری در برگیرنده آن دسته از فعالیتهایی است که:

۱تاکید اصلی خود را بر ارائه اطلاعات برای تاثیر اولیه در حیطه های شناختی رفتاری مخاطب خود قرار میدهد.

۲خدمات، اغلب شکل گروهی داشته و جریان اطلاعات غالباً یکطرفه است، به این معنی که فرد یا افرادی آگاه در زمینه خاصی اطلاعات خود را در اختیار جمع کثیری قرار میدهند.

۳اطلاعات ارائه شده در این سح غالباً به توصیف وضعیت سالم و یا شرایط مختل پرداخته و راه حلهای بازداری و اجتناب از بروز یا تشدید مشکل را ارائه نموده و یا در مورد نحوه تغییر، تعدیل ویا اطلاع این شرایط آگاهی میدهد.

۴تلاش برای تطبیق اطلاعات و نحوه ارائه آن با نیازهای خاص تک تک مخاطبین، در مقایسه با روشهای بالینی بسیار کم است.

۵جلسات آموزشی، کلاسهای آموزشی، سخنرانیها، بروشورهای پیام رسانی، جزوه ها و بسیاری از آثار تصویری و نمایشی و نیز برخی از تماسهای انفرادی، جزء خدمات این سطح میباشد.

سطح دوم خدمات پیشگیری (انتخابی(

این سطح شامل مجموعه خدماتی است که:

۱با هدف شناسایی، تشخیص، تعدیل و رفع زود رس نارسائیها، ناهنجاریها ویا اختلالات احتمال موجود در حیطه های شناختی، عاطفی ویا رفتاری در فرد ارائه میگردد.

۲خدمات این سطح با استفاده از یک فضای ارتباطی که امکان برون ریزی احساسات و جاری شدن عواطف نهفته موجود در فرد را فراهم می آورد، ارائه میگردد.

۳تغییرات شناختی و رفتاری نیز غالباً با هدف نهایی پالایش عواطف، صورت می پذیرد.

۴- خدمات روانشناختی، مشاوره ودرمان انفرادی و گروهی با استفاذه از نظریه ها و فنون مختلف جزء این دسته از خدمات میباشد.

تبصره: خدمات ارائه شده در این سطح عبارتند از: روان درمانی مشاوره روانسنجی - دارو درمانی و مدد کاری

سطح سوم خدمات (نشاندار(

۱ارائه کننده خدمات بازتوانی برای نیازمندانی است که به علل مختلف در کارکردهای شناختی، عاطفی و یا رفتاری در حیطه شخصیتی، تحصیلی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و... دچار اختلال شدید و ناتوانی مداوم شده اند.

– 2کمسیون موارد خاص کمیته های انظباطی دفاتر مدد کاری اجتماعی کیلینیک های اعصاب و روان بخشهای اعصاب و روان بیمارستانهای عمومی بیمارستانهای روانی مراکز کاردرمانی و... جزء این بخش از خدمات قرار دارند.

.....................................................................................................................................................

چه وقت به مرکز مشاوره مراجعه کنیم؟

هرکس برای قرار گرفتن در وضعیت روانی بهتر می تواند شخصا تلاش کند اما باید دانست که تلاش شخص تا اندازه ای می تواند بهبودی اشخاص کمک کند.

اگر به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شخصا به خودتان کمک کنید و از دوستان و آشنایان هم کار چندانی ساخته نیست. آنگاه به حرفه های یاورانه(مشاور،رواندرمانگر، روانپزشک) مراجعه کنید.

توجه داشته باشید وقتی برای درمان یک مشکل جسمانی به پزشک مراجعه می کنید چیزی از اعتبار شما کم نمی شود. به همین شکل مراجعه به مشاور، روان درمانگر، روانپزشک هم از اعتبار کمی نمی کاهد.

برای مراجعه به مشاورروانی لزوما" بیمار باشید در موارد ذیل مراجعه به مشاور متخصص می تواند به شما کمک کند.

·احساس از دست دادن سررشته امور زندگی

·احساس اینکه نمی توانید از توانمندی های خود استفاده کنید

·مردد بودن در انتخاب های خود·احساس بی هدفی در زندگی·کاهش عملکرد تحصیلی(افت تحصیلی)

·احساس بیزاری از خود و دیگران

·مشاوره قبل از ازدواج

·هنگام متارکه با همسر

·در شرایط فشارزا و مشکلات ناشی از استرس

·احساس قربانی ظلم و تبعیض بودن

·احساس افسردگی

·احساس نگرانی و اضطراب