معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویان(GHQ) در دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا شد

 طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویان(GHQ) در دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا شد   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویانGHQ در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان اظهار داشت: در راستای ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶ در دانشگاه  برگزار گردید. ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن اشاره ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای مدیریت استرس، ویژه دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای مدیریت استرس، ویژه دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارتهای مدیریت استرس ویژه دانشجویان بهداشت ورودی ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه  ...

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید، ویژه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید، ویژه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد   به گزارش مفدا- فسا: کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید و گوش دادن فعال ویژه دانشجویان  علوم آزمایشگاهی  ورودی ۹۶ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.  خانم طاهره بهرامی، ...

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان؛ کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد به گزارش مفدا فسا: کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر ویژه کارکنان سلف سرویس دانشگاه  علوم پزشکی فسا در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و  مدرس کارگاه ضمن اشاره به آموزش مهارت روابط بین ...

نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا با محوریت هفته سلامت روان

 نشست هم اندیشی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا با محوریت هفته سلامت روان به گزارش مفدا- فسا؛ به همت معاونت محترم فرهنگی  و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ جلسه ای با حضور کارشناسان اداره مشاوره با محوریت برنامه ریزی هفته سلامت روان (24-30 مهرماه) در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.  در این جلسه ...