معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا:

کارگاه تعامل خانواده با دانشگاه توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی ویژه والدین دانشجویان جدیدالورود در سالن کتابخانه دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه خانم دیده روشن مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه نکاتی در خصوص نقش خانواده و اهمیت آن در زندگی فرزندان ارائه کرد.

وی در ادامه افزود: خانواده مهم ترین نهاد تربیتی و تأمین کننده نیازهای روانی و اجتماعی هر فرد می باشد و بسیاری از مسایل روزمره دانشجویان که در فضای مستقل از خانواده به دنبال تحصیل علم و معرفت هستند از طریق والدین و ارتباط و تعامل مناسب با آنان امکان پذیر است.

دیده روشن خاطر نشان کرد: اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت آموزشی ، روانی، رفاهی و... فرزندان در دوران دانشجویی و ارتباط آنان با برنامه ریزان و مسئولان دانشگاهی می تواند موجب ارتقاء سطح فکری، اخلاقی و جبران کاستی ها و پیشگیری از هرگونه آسیب گردد.

وی بیان داشت: تعامل خانواده و دانشگاه با این دو رویکرد است تا با ایجاد پل ارتباطی و بهره مندی از توان خانواده ها موجب گذر سالم و ارتقاء سطح فکری عملی دانشجو در طول تحصیل و پیشگیری از آسیبب های اجتماعی روانی و بهره گیری از آرا و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه علم و فرهنگ باشد.

در ادامه دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن تبریک و خوش آمدگویی به والدین دانشجویان جدیدالورود در خصوص تعامل سازنده والدین و دانشگاه سخنانی بیان کرد.

خاطر نشان می گردد هدف از برگزاری کارگاه تعامل خانواده با دانشگاه، آشنا نمودن خانواده ها با بخش های مختلف دانشگاه و قوانین و مقررات مربوطه، آشنا سازی خانواده با وظایف خود در این برهه جدید و خطیر زندگی فرزند در دوران دانشجویی، کمک به افزایش همدلی خانواده با دانشجو، آشنایی والدین با ویژگی های دوران جوانی، آشنایی با مقررات و شرایط آموزشی دانشگاه، آشنایی با مقررات و شرایط خوابگاه های دانشجویی، افزایش حمایت اجتماعی از دانشجویان از طریق بهبود کیفیت ارتباط خانواده آنها، پیشگیری از آسیبهای روانی – اجتماعی ، افزایش آگاهی و مهارت اولیاء در زمینه مسایل مربوط به زندگی دانشجویی، کمک به سازگاری بهتر دانشجو با محیط از طریق ارتباط با خانواده ها بوده است.

گفتنی است این کارگاه مورد استقبال والدین محترم واقع شد.