معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان جدیدالورود 95به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی طی 2 روز به مدت 4 ساعت با سخنرانی خانم آمنه کجوری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برگزار گردید.

خانم کجوری در این کارگاه عنوان کرد: مهارتهای ارتباطی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مهارتهای زندگی می باشد.

وی افزود: هر فردی برای موفق بودن و برآوردن نیازهای خود نیازمند تمرین و مهارت است و دانستن تنها کافی نیست و عمل کردن بسیار مهم است.

گفتنی است این کارگاه ها مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.