معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

کارگاه اصول و فنون مشاوره مقدماتی ویژه همتایاران مشاوره در محل اداره مشاوره با حضور همتایاران، سرپرست اداره مشاوره و کارشناسان این اداره برگزار گردید.

در این جلسه خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو ، در خصوص اهداف کلی طرح همتایاران و لزوم فراگیری اصول و فنون مشاوره مقدماتی مطرح کرد.

سپس خانم طاهره بهرامی کارشناس اداره مشاوره ادامه داد، مشاوره فرآیند کمک به افراد عادی برای کسب سازگاری بهتر با خود و دیگران، رشد عاطفی، اجتماعی، استقلال و قبول مسئولیت است.

وی در ادامه پیرامون فنونی که در مشاوره نقش مهمی ایفا می کنند از جمله برقراری رابطه حسنه، رازداری( محرمانه بودن مذاکرات)، پذیرش و احترام بی قید و شرط و تهیه شرایط مطلوب توضیحاتی ارائه داد.

در پایان نیز همتایاران نظرات و برنامه پیشنهادی خود را بیان کردند.