معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به مناسبت گرامیداشت هفته بهداشت روان، در راستای تامین و ارتقای سلامت روان دانشجویان ، کارگاه آموزشی "کنترل خشم "ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.
در این کارگاه خانم طاهره بهرامی کارشناس اداره مشاوره بیان داشت: خشم مقدمه پرخاشگری است و همچنین خشم احساسی طبیعی است که جزءهیجانهای پایه به شمار می رود .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خشم می تواند منجر به رفتارپرخاشگرانه شود ، شناسایی و مهار خشم و ابراز رنجش به شیوه ای جامعه پسندانه و غیر پرخاشگرانه ضروری است.

این کارگاه که به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار گردیده بود،

به شیوه های شناسایی خشم، مدیریت آن و ابراز آن به شیوه ای غیر خشن پراخته شد.

گفتنی است این کارگاه مورد استقبال دانشجویان واقع گردید.