معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به مناسبت هفته سلامت روان، کارگاه آموزشی "مهارت صحیح مطالعه ویژه دانشجویان به همت معاونت محترم فرهنگی، دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در سالن نحوی دانشگاه  برگزار گردید.

در این کارگاه خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه، ضمن اشاره به موارد مهم و کلیدی مدیریت زمان، در خصوص خودآگاهی،مهارت افزایش اعتمادبنفس،مطالبی ارائه داد.

گفتنی است این کارگاه بصورت تئوری و عملی برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان واقع شد.