معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به مناسبت گرامیداشت هفته بهداشت روان کارگاه آموزشی(طرح ریزی شغلی،کارآفرینی، خوداشتغالی)به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

در این کارگاه، دکتر عللی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن اشاره به اهداف کلی کارگاه طرح ریزی شغلی،کارآفرینی، خوداشتغالی بیان داشت: همانگونه که روانشناسان به آن معتقدند، بیکاری یکی از عوامل ایجاد و بیماریهاو مشکلات سلامت روان جوانان می باشد که با اشتغال زایی و کارآفرینی می توان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

وی در این کارگاه تاکید کرد: به این منظور یکی از اهداف دولتمردان و  مسئولان باید آموزش اشتغال زایی به جوانان دانشجو باشد تا به محض فراغت از تحصیل بتوانند اقدام به کارآفرینی کرده تا با این کار هم از مشکلات احتمالی سلامت روان جلوگیری کنند و هم کمک به رشد روزافزون کشورمان ایران نمایند.

گفتنی است این کارگاه مورد استقبال دانشجویان واقع گردید.