معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان کارگاه آموزشی "مقابله با خلق منفی " ویژه همتایاران دراداره مشاوره و سلامت روان با هدف آشنا کردن و توانمند سازی دانشجویان در زمینه مقابله با خلق منفی برگزارگردید.

در این کارگاه نکات مربوط به خلق منفی یادآور شد.

خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در این خصوص بیان داشت:غم و خلق افسرده احساسی شایع و طبیعی است که برای هرکسی پیش می آید . افسردگی مانند خشم جزوهیجان های پایه به شمار می رود که با انسان به دنیا می آید.

درادامه علایم افسردگی و راههای مقابله با افسردگی مطرح گردید.

گفتنی است کارگاه به صورت تئوری و عملی برگزار شد.