معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

کارگاه آموزشی راه های پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی فسا ویژه کارشناسان و همتایاران اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان بیان داشت: عدم موفقیت در تحصیل زمینه ساز مشکلات فردی و اجتماعی عدیده و انحراف از دستیابی به اهداف نظام آموزشی خواهد شد.

وی تاکید کرد: افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور است که نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه های جاری این مراکز می شود، بلکه مسائل و مشکلات روحی و روانی؛ خانوادگی و اجتماعی برای دانشجویان نیز ایجاد می کند.

وی در ادامه در خصوص راه های پیشگیری از افت تحصیلی نکاتی مطرح کرد و حاضرین نقطه نظرات خود را ارائه دادند.