معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مف دا- فسا:

به مناسبت اولین بزرگداشت روز روان شناس و مشاور نشست صمیمانه ای با حضور روان شناسان و مشاوران دانشگاه در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن تبریک روز روان شناس و مشاور بیان داشت: روان شناسان و مشاوران به عنوان ناجیان تامین روح و روان جامعه به خصوص قشر دانشجو می باشند.

وی ادامه داد: موضوعات روان شناسی را باید بومی ساخت، بدین معنا که با توجه به فرهنگ و مذهب حاکم بر جامعه مطالب روان شناسی ارائه شده به دانشجویان باید در این راستا باشد و همچنین بایستی در ترویج این رشته علمی، ایرانی و اسلامی حداکثر اهتمام لازم را ورزید.

گفتنی است جلسه با پذیرایی و اهدا لوح تقدیر به روان شناسان و مشاوران از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خاتمه یافت.