معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

 

به گزارش مفدا- فسا: به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و  اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا، کارگاه آموزش سلامت جنسی به کودکان توسط والدین، ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار گردید.

خانم مریم معصومی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان ضمن اشاره به اهمیت آموزش سلامت جنسی در کودکان بیان کرد: یکی از مهمترین، حساس ترین و ظریف ترین آموزشی که والدین بایستی به فرزندان خود بیاموزند، آموزش سلامت جنسی به کودکان و مراقبت های مربوط به آن می باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آشنایی با مراحل مختلف رشد جنسی فرزندان می تواند والدین را در امر خطیر یاری نماید و وظیفه والدین است که جوی توأم با آرامش و صمیمیت جهت گفتگو با فرزندان را فراهم نمایند.

این کارگاه با توجه به اهمیت اساسی و کاربردی مورد استقبال شرکت کنندگان واقع گردید.