معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مفدا- فسا؛ به همت معاونت محترم فرهنگی  و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ جلسه ای با حضور کارشناسان اداره مشاوره با محوریت برنامه ریزی هفته سلامت روان (24-30 مهرماه) در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. 

در این جلسه  خانم طاهره بهرامی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان ضمن اشاره به شعار هفته سلامت روان ، سلامت روان در محیط کار بیان داشت: سلامت روان در محیط كار یعنی پیشگیری از پیدایش مشكلات روانی در كاركنان و سالم سازی فضای روانی كار، به نحوی كه هیچ یك از كاركنان به دلیل عوامل موجود در محل كار گرفتار آسیب روانی نشوند

وی تاکید کرد:اگر هریك از كاركنان از فعالیت ها و محل كار خود احساس رضایت كنند و علاقمند به آن محل باشند، آنان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط كار و عوامل موجود در آن خواهند شد.

بهرامی ادامه داد: باید هر یك از كاركنان نسبت به خود، رؤسا، همكاران و به طور كلی نسبت به محیط كار خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در آن اداره یا سازمان احساس مثبتی داشته باشد.

کارشناس اداره مشاوره خاطر نشان کرد: سلامت روان كاركنان در هر سازمان و مؤسسه از جمله مسائل مهمی است كه باید به آن توجه شود و مدیران باید به نیروی انسانی و تأمین امكانات رفاهی، خواسته ها و نیازهای آنان به عنوان عاملی برای افزایش كارایی و سطح بهره وری توجه كنند.

در ادامه نیز فعالیت های مختلفی اعم از تهیه پمفلت آموزشی، پوستر، نشست های خوابگاهی جهت خوابگاه  دانشجویان بالینی  برای ایام سلامت روان تعیین شد و مسئولیت های لازم در این زمینه به کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان محول گردید.