معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مفدا فسا:

کارگاه آموزش مهارت های روابط بین فردی مؤثر ویژه کارکنان سلف سرویس دانشگاه  علوم پزشکی فسا در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و  مدرس کارگاه ضمن اشاره به آموزش مهارت روابط بین فردی مؤثر  خاطر نشان کرد: کسب این مهارت به ما می آموزد برای درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش دهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهای خودآگاه نماییم.

بهرامی ادامه داد: ارتقای سطح مهارت های ارتباطی به ما کمک می کند  تا ضمن بدست آوردن خواسته های خود، طرف مقابل نیز احساس رضایت نماید.

وی افزود:  این امر ضمن تقویت روحیه ای مشارکت سبب اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران می شود.

مدرس کارگاه در ادامه  به بیان تکنیک های کنترل خشم و راههای مقابله با موقعیت های فشار زا پرداخت.

گفتنی است، این کارگاه مورد استقبال کارکنان  قرار گرفت.