معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

 

به گزارش مفدا- فسا:

کارگاه مهارتهای ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید و گوش دادن فعال ویژه دانشجویان  علوم آزمایشگاهی  ورودی ۹۶ به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

 خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن معرفی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، اظهار داشت: اداره مشاوره به عنوان یک منبع حمایتی برای دانشجویان در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی مشغول فعالیت می باشد.

وی ادامه داد: کارشناسان این اداره، تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه کننده قرار میدهند.

بهرامی خاطرنشان کرد:دانشجویان می بایست در نظر داشته باشند که بازگو کردن مشکلات روحی و ناراحتی های آنان نزد مشاوران و روان شناسان آگاه، می تواند عامل بازدارنده خوبی برای ابتلا به ناراحتی های روانی و مشکلات آموزشی به حساب آید.

این مدرس کارگاه عنوان کرد: مهارتهای ارتباطی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مهارتهای زندگی می باشد که هر فردی برای موفق بودن و برآوردن نیازهای خود  به آن نیازمند است. لذا کسب این مهارت به ما می آموزد، برای درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش کنیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهای خودآگاه نماییم تا ضمن بدست آوردن خواسته های خود، طرف مقابل نیز احساس رضایت نماید.

کارشناس اداره مشاوره ضمن اشاره به تقویت روحیه ی مشارکت، اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران، در خصوص اهمیت این کارگاه های آموزشی نکاتی ارائه داد.

گفتنی است این کارگاه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.