معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

 

به گزارش مفدا- فسا:

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارتهای مدیریت استرس ویژه دانشجویان بهداشت ورودی ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه  اظهار داشت: اداره مشاوره به عنوان یک منبع حمایتی برای دانشجویان در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی مشغول فعالیت می باشد. کارشناسان این اداره، تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه کننده قرار میدهند.

وی در ادامه در خصوص آشنایی با مفهوم  استرس و عوامل وابسته به آن، به عنوان یکی از مهارتهای مهم زندگی اشاره داشت.

این مدرس کارگاه تاکید کرد: کسب این مهارت به ما می آموزد، که چگونه در موقعیتهای استرس زا راهبردهای مقابله ای مناسبی بکار بگیریم.

در خلال این کارگاه تکنیک های ریلکسیشن به دانشجویان آموزش داده شد و مباحث عملی به صورت ایفای نقش  برگزار گردید.

گفتنی است که این کارگاه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.