معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش مفدا- فسا:

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه ویژه دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶ در دانشگاه  برگزار گردید.

ابتدا خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و مدرس کارگاه ضمن اشاره به اهمیت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان افزود: رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب این مهارت به ما می آموزد که چگونه نظرات و احساسات و نگرشهای خود را بدون احساس اضطراب بیان کنیم.

مدرس کارگاه نیز به بیان تکنیک های  "نه" گفتن و امتناع از انجام خواسته های نامعقول دیگران پرداخت و مباحث عملی به صورت ایفای نقش  برگزار گردید.

گفتنی است که این کارگاه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.