معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

 

به گزارش مفدا- فسا:

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویانGHQ در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

خانم طاهره بهرامی، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان اظهار داشت: در راستای تحقق طرح تحول سلامت و با استناد به دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر روانی، تست GHQ جهت شناسایی دانشجویان در معرض آسیب اجرا می گردد.

آقای عبدالرضا مباشری، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان نیز خاطر نشان کرد: ضمن تصحیح و تفسیر نتایج این تست، می توان مداخلات به موقع روانشناختی و روانپزشکی ویژه دانشجویان را انجام داد. از همین رو طرح پایش سلامت ویژه دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری، بهداشت و علوم آزمایشگاهی ورودی ۱۳۹۶  در دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا شد.