معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

کارگاه یادگیری مهارتهای ارتباط اجتماعی در مورخه 8/7/92 جهت دانشجویان بالینی در بیمارستان دکتر شریعتی بخش روانپزشکی ،توسط مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید .

در این کارگاه سر کار خانم کجوری کارشناس مرکز مشاوره در خصوص اهمیت و ضرورت ارتباط افراد با خود و پیرامون مسئولیت حرفه ای و برقراری موثر ارتباط با دیگران مطالبی بیان نمودند و کارگاه بصورت کار عملی برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان بالینی واقع گردید.