معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

دکترآروین هدایتی روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی فسا در این کارگاه  بیان کرد  : داشتن روابط اجتماعی سالم ، کلید اصلی موفقیت های فردی می باشد .

وی افزود : گرچه در نگاه اول اصول برقراری روابط اجتماعی ممکن است ساده به نظر برسند ، اما توجه به همین نکات به ظاهر ساده ، نقش بسیار تعیین کننده ای در دیدگاه اطرفیان از شخصیت فرد دارد .

دکتر هدایتی اظهار داشت : یادگیری مهارتهایی در زمینه شیوه سخن گفتن ، گوش دادن ، پوشش فردی ، رعایت حریم شخصی دیگران ، رعایت آداب خاص محیط های اجتماعی ، کمک شایان توجهی به اعتلا و ثبات روابط اجتماعی افراد می کند .

گفتنی است : در این کارگاه اصول اساسی ارتباط اجتماعی به شرکت کنندگان ارایه و در پایان ارتباط آنها با آموخته های دین مبین اسلام مطرح شد.