معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

دكتر علیرضا عسكری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا در جلسه با کارکنان مرکز مشاوره دانشگاه  بیان داشت : اگر بین بیننده و و دیده شونده فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله خود باعث جدایی و قطع ارتباط است و رسالت كارشناسان مركز مشاوره حذف این فاصله ها می باشد.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن ابراز رضایت از عملكرد مركز مشاوره دانشگاه در خصوص حمایت همه جانبه خود از فعالیتهای مركز مشاوره قول مساعد داده و افزود : امید است با راه اندازی بخش روانپزشكی در دهه فجر فعالیتهای این مركز نیز ارتقاء یابد.

در این جلسه كه به منظور بهبود روند فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه برگزار گردید ، خانم آمنه کجوری  كارشناس مركز مشاوره دانشگاه ضمن ارایه گزارش جامعی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده و برنامه های آتی مرکز ، اظهار داشت : اهمیت فعالیتهای مركز مشاوره در جهت ایجاد تحول در زمینه های فكری و روحی دانشجویان و كاركنان می باشد به نوعی که نقش بسیار مهمی در افزایش سطح علمی و روانی در دانشگاه خواهد داشت .

گفتنی است در این نشست از خانم دكتر هدایتی، خانم دیده روشن، خانم كجوری و آقای مباشریاز اعضای مرکز مشاوره دانشگاه  تقدیر شد .