معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

ه همت معاون محترم دانشجویی ،فرهنگی جناب آقای دکتر نقدی ،"کارگاه مهارتهای ارتباطی" ویژه دانشجویان جدیدالورود 92 ، در تاریخهای 16 و 20 مهرماه 92توسط مرکز مشاوره وراهنمایی با همکاری EDCبرگزار گردید.

در این کارگاه خانم کجوری کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه به بیان مباحثی در خصوص اهمیت وضرورت ارتباط با خود و پیرامون ، توانایی برقراری رابطه با دیگران به شکل کارآمد و موثر، توانایی فرد برای ارتباط برقرار کردن با دیگران در جهت برآورده نمودن نیازها و خواسته ها به شیوهای قابل قبول بدون اینکه به نیازها و خواسته های دیگران صدمه ای وارد آورد ، پرداختند.

خانم کجوری گفت : هرچه ما در برقراری ارتباط کارآمدتر باشیم احتمال دستیابی ما به هدف هایمان بیشتر میسر خواهد بود .

همچنین در جهت کارآمدی موثر مباحث کارگاه ، اجرای نقش (Role playing)برای دانشجویان ارائه شد که مورد استقبال دانشجویان واقع گردید.