معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش وب دا ؛ متن این پیام به شرح ذیل است :

روز دانشجو ، روز رستاخیز اندیشه هاست . روز علم دوستی و حقیقت پرستی ، روز طلوع اندیشه های نو ، روز انسانهای فرهیخته و بالنده ، روز اندیشه های ناب و روز گسستگی  جهل ها و نابخردی ها ، روز پرده برداری از گمنامی و پرده پوشی بر سیاهی .

این روز روزی است که دانش دوستان با دستان مهربان و اندیشه های نابشان از دوستی ها سخنی خواهند گفت ، از عشقها ، از سیاهی ها ، روز حقیقتی که دوستدار روشنایی است .

16 آذر روز دانشجو بر دانشجویان عزیز گرامی باد.

 

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی فسا