معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اطلاعیه

اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان برگزار می کند: 

کارگاه مدیریت استرس

-         فرآیند واکنش استرس

-         نشانه های استرس

-         توصیه های عملی ساده و کوچک برای مقابله با استرس

-         آموزش ریلکسیشن
        

سخنران: سرکارخانم کجوری

زمان:11:30الی 8:30 مورخه 17/8/93

محل:سالن نحوی

علاقه مندان جهت ثبت نام در کارگاه به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی قسمت اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان مراجعه نمایند.

"ظرفیت کارگاه حداکثر 30 نفر می باشد"