معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان:

کودک چطور دوستانش را نقاشی می کند؟

 نقاشی کودکان در سنین بالاتر کمی متفاوت است. اگر از کودک خود بخواهید که خود و دوستانش را نقاشی کند، معمولا" گروهی از بچه ها را که در حال بازی هستند می کشد در حالی که اگر کودک شما منزوی یا ناسازگار باشد اغلب خود را خارج از مجموعه و تنها می کشد. وقتی کودکان در نقاشی های خود به کشیدن خانه می پردازند در واقع احساس متفاوت و مختلفی را می توان با آن از خود نشان دهند.

خانه را چطور می کشند؟

کودکان در ابتدا خانه های معمولی را به تصویر می کشند ولی با بالا رفتن سن خانه هایی که می کشند پیچیده تر و واقعی تر می شود. اگر خانه هایی که می کشندبا در و پنجره و محیط پر از گل و حیاط باشد این حالت نشان دهنده روحیه سالم فرزند شماست و می تواند اعتماد به نفس کافی او را نیز نمایش دهد. در حالی که اگر خانه ای ساده و بدون در را نقاشی کنند با دیوارهای بلند این می تواند بیانگر وابستگی کودک شما به شما در سنین زیر 7 سالگی باشدو اگر کودک شما این سن را پشت سر نذاشته باشد کشیدن این گونه خانه می تواند دلیلی برای عدم وجود اعتماد به نفس در کودک شما باشد.

خورشید شادی می آورد:

 کشیدن خورشید و ماه نیز بطور معمول بیانگر امنیت، شادی و قدرت است. برخی از پزوهشگران معتقدند خورشید به معنای پدری مطلوب و موثردر جمع صمیمی خانواده است. البته نحوه کشیدن خورشید نیز در نقاشی کودک بسیار مهم است که چگونه به تصویر کشیده شود. ماه نیز در نقاشی کودک اگر بصورت تاریک استفاده شود می تواند نشانگر عدم رضایت او باشد.

درخت نشانگرخود اوست:

زمانی که کودک در نقاشی خود درخت می کشد باید توجه خاصی به آن داشته باشید اینکه درخت به 3 قسمت تنه و شاخ و برگ ها تقسیم می شود. ریشه نشانگر ناخودآگاه فرزند شماست و به غرایز او مربوط می شود. تنه درخت در حقیقت شبیه ترین چیز به خود کودک است و همین طور وجود شاخ و برگ کافی می تواند نشان از ارتباط خوب کودک شما با همنوعان خود باشد.

با ماشین قدرت می خواهد

 اگر فرزند شما پسر باشد در دنیایی پیشرفته امروزی کشیدن ماشین توسط او نشان از قدرت به شمار می رود. زمانی که کودک تان به جای کشیدن شکل خود ترجیح می دهد یک ماشین نقاشی کند، این تصویر نشان دهنده ارتباط خوب او با دنیای خارج است.

با این توضیحات این امکان وجود دارد که راهی برای شناخت بهتر و بیشتر فرزند دلبندتان بیایید.