معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

مرکزEDC با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارت مطالعه ویژه دانشجویان جدید الورود در مورخه 28/8/93 در سالن نحوی برگزار نمود. سرکارخانم کجوری(کارشناس اداره مشاوره) در خصوص موارد چگونگی مدیریت زمان، راههای افزایش تمرکز و توجه، شرایط دانشجوی موفق ، بهترین زمان جهت مطالعه مفید، راهبردهای یادگیری و روش های صحیح و مناسب مطالعه کردن مطالبی ارائه نمودند.

 کارگاه به صورت تئوری و عملی برگزار شد .همچنین اداره مشاوره جهت افزایش تمرکز یك بروشور تحت عنوان تمریناتی جهت تقویت تمرکز به دانشجویان ارائه داد.