معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

ازدواج موفق

 ازدواج حساس ترین موقعیت وشاید تنها نقطه عطف زندگی انسان ها باشد. ازدواج موفق با آزادکردن بسیاری از نیروهای درونی نوعی آرامش روحی و جسمی برای فرد ایجاد می کند. بهتر است پیش از ازدواج چشم ها را خوب باز کنید و بعد از آن کمی آنها را روی هم بگذارید."فرانکلین" ضرورت ازدواج وقتی به موجودات عالم نگاه می کنی آنها را از خلقت محتاج یکدیگر می یابی. این بدان معناست که ارتباط بزرگترین موهبتی است که خداوند به موجودات عالم ارزانی داشته است و هنگامی این ارتباط زیباتر است که با عواطف و صمیمیت همراه باشد. در سیر مراحل رشد جسمانی و عاطفی به این نتیجه می رسیم که همه موجودات زنده خود را نیازمند به یک جفت و هم نشین احساس می کنند و غیر از انسان سایر موجودات، بلافاصله پر از احساس نیاز، براساس غریزه جفت خود را انتخاب و روال طبیعی ارضای خویش را طی می کنند. در این میان انسان بواسطه وجود قیودات و تعهدات اجتماعی و نیز پایبندی های اخلاقی و مذهبی با آداب خاصی همسر گزینی می نماید و این باعث می گردد این احساس نیاز با زیباترین شکل آن و نیزبااطمینان و پیوند محکم انجام گیرد. به این معنی که زندگی مشترک تنها از حالت رفع یک نیاز فیزیولوزیک خارج می گردد و باعث شکل گیری بهترین رابطه های عاطفی و انسانی بین زن و شوهر و فرزندان می شود.

 ساختار زیربنایی ازدواج:

 سه شرط اولیه بر ای ازدواج وجود دارد.

 الف)فرد پس از ازدواج باید مراحل بلوغ جسمی و روانی و اجتماعی را گذرانده باشیم

 ب) فرد باید انگیزه ازدواج داشته باشد یعنی او باید بخواهد که ازدواج کند. اگر انگیزه برای ازدواج نباشد آن ازدواج تحمیلی خواهد بود.

 ج)فردباید از اطلاعات کارساز بسیاری آگاه باشد. این اطلاعات در 3زمینه لازم است.

 1- باید نسبت به خودش توان ها و نقص هایش، دید درستی داشته باشد. باید بداند که آیا شایسته همسری است یا خیر

2- فرد باید از جنس مقابل خود آگاهی داشته باشد زن از مرد و مرد از زن باید شناخت داشته باشد. مثلا"" بخش های اندکی از روان شناسی زن و مرد باید بدانند، این اطلاعات می تواند یاور ارزشمندی در یک زندگی تنگاتنگ باشد.

3- فرد بایداز قید و چون تکلیف همسری آگاه باشد. ما باید بدانیم که در یک زندگی زناشویی مرد چه وظیفه ای و زن چه تکلیفی دارد. هریک باید خود را آگاه کنیم.و با طرف مقابل نیز هماهنگی به عمل آوریم. این موضوعات مهم زیر بنا و شرط های اولیه ازدواج اند در صورت مزاحم بودن این شرایط نوبت به انتخاب و چگونگی آن می رسد.

 مشاوره قبل از ازدواج

 چگونه اتخاب کنم و با چه کسی ازدواج کنم؟

 1-     تشابه شخصیتی، نباید این در ازدواج باید به سنخیت شخصیت فردی، اجتماعی،، خانوادگی، کاری و...به هر عنوانی که در توان دارید می بایست اطلاعات صحیح و درستی بدست آورید.

 2-     همتایی خانوادگی، آنچه در این قسمت مهم است سنجش اعضای مهم خانواده طرفین می باشد .

 این افراد مورد قرار می گیرند ودر چه سازگاری آنها بررسی می شود یعنی پدرو مادردختر داماد را بپذیرند، پدرو مادرپسر عروس را بپذیرند یعنی در نهایت این دوخانواده همدیگر را بپذیرند. پس اشتباه نکنید احساسات مادر آغاز آشنایی نسبت به پدر و مادر این پسر این دختر اشتباه است همی جا باید بگویم که بسیاری از جوانان ما به هیچ وجه این بند را نمی پذیرند و می گویند دو نفر که با یکدیگررا انتخاب می کنند کافی است. به صداقت بگویم که یکی از علت های مهم طلاق همین بند است بنابراین برای پیشگیری از طلاق باید به این موضوع بهای بسیاری بدهیم.

 3-     چگونگی سطح تفکر زوجین، هماهنگی در هوش وتفکر عامل موثر دیگری در زندگی است.

 4-     سن و سال طرفین، از عوامل سلامت یک زندگی سن وسال طرفین یک ازدواج است همیشه آقایان باید 5تا7سال از خانم ها بزرگتر باشند

 5-     تحصیلات در کشورهای مثل ما باید تحصیلات آقایان کمی بیشتر از خانم ها باشد در هر حال این تحصیلات باید نزدیک به یکدیگر باشند

 6-      مذهب و فرهنگ و آداب و رسوم زوجین، باید با کسی ازدواج کنیم که با او زبان، فرهنگ و مذهب مشترکی داشته باشیم

 7-     احساس زوجین باید با حداقل احساس مثبت زندگی را شروع کنیم و با تشابهات شخصیتی و باشید که عشق میوه درخت است نه ریشه آن

 8-     صفات کوچک شخصیت، صفات کوچک فردی زوجین نیز باید همتا باشد. مثلا شما شوخ هستید راحت می خندید. نمی توانید با کسی که سر فرو برده و عنق زندگی خوشی داشته باشید و یا شما خسیس هستید و همسرتان دست و دل باز

 9-     قدرت روحی خویش را بسنجید و قبل از ازذواج بدانید که دچار ناراحتی های روانی و حتی جسمی نیستید و اگر ناراحتی هایی در وجود خود سراغ دارید قبل از ازدواج مشکلات خود را رفع و با سلامت کامل اقدام به تشکیل زندگی نمایید.

 10- قبل از ازدواج با خود بیندیشید که آیا انگیزه ازدواج دارید و تعهدات اخلاقی را در مقابل همسر آینده خویش توانید انجام دهید. زیرا در زندگی باید پایبند به اصول قراردادهای زناشویی باشید آنگاه به تصمیم گیری جدی در این مورد اقدام کنید.

 عشق و محبت همیشگی، تداوم و استحکام روابط آیده آل زناشویی را تضمین می کند.