معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:
به مناسبت هفته خوابگاه ها مسئولین اداره مشاوره و اداره خوابگاه های دانشجویی در تاریخ 2/3/94 راس ساعت 18:30 عصر در محل خوابگاه های دانشجویی دختر وپسر حضور یافتند. این مراسم به طور همزمان در محل خوابگاه دخترانه زینبیه 1و2 و سپس خوابگاه پسرانه گلستان و ولایت  با نوشتن پیام های مشاوره ای(بهداشت روان) ازجمله :پیش به سوی مثبت اندیشی، خداحافظ استرس، خداحافظ افکار منفی، اندیشیدن را آغاز کنیم،و...  روی کاغذهای رنگی شروع شد. سپس بالن آرزوها توسط دانشجویان خوابگاهی روشن شد وبر فراز آسمان  دانشگاه علوم پزشکی فسا  فرستاده شد و فضا را روشن نمود. در پایان در جمع دانشجویان طرح همتایار مشاور اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان توسط سرکار خانم دیده روشن رئیس اداره مشاوره قرائت گردید و ابلاغ های اعضای همتایار مشاور اهدا شد. در ادامه این مراسم راس ساعت 9 شب با شورو هیجان و رضایت دانشجویان به اتمام رسید.