معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان دانشگاه برگزار می کند:

 

کارگاه آموزش قبل از ازدواج

 

زمان: روزهای یکشنبه و دوشنبه

 

ساعت:17-15

 

محل برگزاری کارگاه: سالن نحوی

 

تاریخ برگزاری اولین کارگاه:30/1/94

 

تعداد جلسات:10جلسه ، هزینه 5000تومان

 

علاقه مندان جهت شرکت در کارگاه می توانند به سایت معاونت فرهنگی، دانشجویی به نشانیstu.fums.ac.ir، قسمت اداره مشاوره مراجعه نموده و در فرم مخصوص كارگاه ثبت نام نمایند.

 

به شركت كنندگان در كارگاه، گواهی اعطا می گردد.

 

ضمنا" ظرفیت کارگاه 30 نفر می باشد.