معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان جلدهایی از كتاب های پركاربرد دانشجویان را تهیه نموده است كه فهرستی از كتاب ها به شرح ذیل می باشد..

دریافت فایل اصلی در پیوست 

پیوست ها:

consultation.pdf حجم فایل:422.40 کیلوبایت