معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز شنبه مورخ 1/9/1393، انجمن خیریه دانشجویی باران، طرح صبحانه هماهنگ را طبق روال قبل برگزار نمود.

صبح امروز، مدرسه ابتدایی دخترانه شهید عزیزی میزبان دانشجویان انجمن خیریه دانشجویی باران بود.

این طرح كه در هفته های پیش نیز اجرا می گردید، با هدف تقویت روحیه دانشجویان به انجام فعالیت های خیریه و كمك به هم نوع ادامه یافت. در این طرح چندین نفر از دانشجویان جدیدالورود به منظور آشنایی با اهداف این انجمن و این طرح بزرگ و خداپسندانه حضور داشتند.

مسئولین دبستان نیز از این امر خیر استقبال نموده و خواستار ادامه این طرح بودند.