معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

حلول ماه مهر، ماه بهار دانش و مهرورزی بر تمامی دانشگاهیان و دانشجویان بویژه دانشجویان جدیدالورود گرامی باد.

به حریم دانش اندوزی و مهرورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا خوش آمدید.

با آرزوی توفیق الهی

اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان