معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دوره ضمن خدمت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در تاریخ 18/6/94 كارگاه آموزشی"مثبت اندیشی و شادمانی درونی" ویژه پرسنل خدوم دانشگاه علوم پزشکی فسا با سخنرانی سرکار خانم آمنه کجوری در سالن حکمت دانشگاه برگزار گردید.

در این راستا سرکار خانم کجوری بیان نمودند که مثبت اندیشی شکلی ازفکرکردن است که برحسب عادت و در پی بدست آوردن بهترین نتیجه از برترین شرایط می باشد.

مثبت اندیشی امری بسیار ضروری در زندگی انسان هاست و فرآیندی تعهدی و انتخابی است. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسائل منفی را به رسمیت نمی شناسد بلکه با مقابله با آن می پردازد. فرد مثبت اندیش با نگرش نیکوی خویش به جهان، همیشه به دنبال فرصت ها و حتی از شکست های بزرگ، موفقیت های بزرگتری را بدست می آورد این نیرو در هرکس به اندازه ای وجود دارد لاکن باید توجه داشت هرکس در هر سطحی که از آن برخوردار است باید تلاش کند به مراحل افزون تری از آن دست یافته و زندگی را برای خود و دیگران زیباتر سازد.

یکی از مهم ترین شیوه تفکر مثبت یادآوری و شکر نعمت های که از طرف خداوند متعال ارزانی داشته است. چنانچه که خداوند در قرآن کریم می فرماید

او( خداوند) همان کسی است که هر چیزی که آفریده نیکو آفریده است.

این کارگاه بصورت عملی و پرسش و پاسخ برگزار گردید که مورد استقبال کارکنان واقع شد.