معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

کارگاه"تعامل خانواده با دانشگاه" توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی ویژه والدین دانشجویان جدیدالورود در تاریخ 24و25 شهریورماه 1394 در سالن کتابخانه دانشگاه برگزار گردید.

این كارگاه با سخنرانی سركارخانم دیده روشن، مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آغاز شد و نكاتی در خصوص نقش خانواده و اهمیت آن در زندگی فرزندان ارائه نمودند.

ایشان در ادامه افزودند، خانواده مهم ترین نهاد تربیتی و تامین کننده نیاز های روانی و اجتماعی هر فرد می باشد بسیاری از مسایل روزمره دانشجویان که در فضای مستقل از خانواده به دنبال تحصیل علم و معرفت هستند از طریق والدین و ارتباط و تعامل مناسب با آنان امکان پذیر است.اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت آموزشی- روانی-رفاهی و... فرزندان در دوران دانشجویی و ارتباط آنان با برنامه ریزان و مسئولان دانشگاهی می تواند موجب ارتقا سطح فکری، اخلاقی و... این قشر و جبران کاستی ها و پیشگیری از هرگونه آسیب گردد.

تعامل خانواده و دانشگاه با این دو رویکرد است تا با ایجاد پل ارتباطی و بهره مندی از توان خانواده ها موجب گذر سالم و ارتقا سطح فکری عملی دانشجو در طول تحصیل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی روانی و... و بهره گیری از آرا و اندیشه والدین فرهیخته در عرصه علم و فرهنگ باشد.

در ادامه جناب آقای دكتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ضمن عرض تبریك و خوش آمد به والدین دانشجویان جدیدالورود در خصوص تعامل سازنده والدین و دانشگاه سخنانی بیان نمودند.

هدف از برگزاری کارگاه تعامل خانواده با دانشگاه آشنا نمودن خانواده ها با بخش های مختلف دانشگاه و قوانین و مقررات مربوطه،آشنا سازی خانواده با وظایفی که در این برهه جدید و خطیر زندگی فرزند در دوران دانشجویی، کمک به افزایش همدلی خانواده با دانشجو، آشنایی والدین با ویژگی های دوران جوانی، آشنایی با مقررات و شرایط آموزشی دانشگاه، آشنایی با مقررات و شرایط خوابگاه های دانشجویی، افزایش حمایت اجتماعی از دانشجویان از طریق بهبود کیفیت ارتباط خانواده آنها، پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، افزایش آگاهی و مهارت اولیا در زمینه مسایل مربوط به زندگی دانشجویی، کمک به سازگاری بهتر دانشجو با محیط از طریق ارتباط با خانواده ها بوده است .

خوشبختانه این كارگاه مورد استقبال والدین گرامی واقع شد.