معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

بهار پیری

وقتی نسیم خنک یکی از روزهای ماه خوب مهر تو را به مکانی می برد که عده ای فارغ از روز مرگی ها دور هم نشسته اند و گل می گویند و گل می شنوند، وقتی اولین خش خش برگ های پاییزی را زیر پایت حس می کنی و منتظر تماشای دوباره خزان و آرامش نارنجی رنگ طبیعت میشوی و در ذهنت قاب تصویری از موی سپید و چشم های کم سو و سوزش دستانشان می سازی، خنده های شادمانه شان تو را وادار می کند که این بار این خزان را به بهاری تعبیر کنی که رنگ دیگری دارد و این بار به جای بهار جوانی و خزان پیری بگویی"بهارپیری"

باید بفهمیم سالمندی چه دورانیست و سالمند چه می خواد بگوید. برای من برای تو برای ما که غا فل از گذشتن این غافله عمر روزگار می گذرانیم آن هم روزگار عجیبی که گاه از ما انسان هایی می سازد که حتی نگاه مهربانمان را هم از خوبترین و مهربانترین اسطوره های آفرینش دریغ کنیم و آنها را به سرایی بفرستیم که هر روز با طلوع خورشید چشمانشان را به در دوخته و تا غروب آفتاب منتظر آمدنمان باشند و باز هم دست نوازش بر سرمان بکشند و مهربانانه به اسقبالمان بیایند.

سالمندی دورانی است که می تواند از بهترین ها برخوردارباشد.و پیری همان آرزوییست که پدر و مادرهایمان برایمان دارن. سالمند بیشتر از آن رنج می برد تنهایی و حس غمگینی است. حس دلتنگی برای همه روزهای خوب و بدی که گذشت و تماشای روزهایی که یکی پس از دیگری می گذرد و چشم هایی که انتظار دیدار فرزندانشان را می کشند.

"روز جهانی سالمند فرصتی است برای همنشینی و دلجویی از این قشر و جمعیت بالای 60سال کشورمان"

نهم مهرماه روز جهانی سالمندان مبارکباد.