معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، در راستای دستورالعمل اجرایی پروژه جامع پایش سلامت روان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، جلسه اول با حضور دکترنقدی معاون فرهنگی و دانشجویی و کارشناسان اداره مشاوره و جلسه دوم با حضور مهندس وردیان مدیر آموزش دانشگاه پیرامون آشنایی و اجرای این طرح برگزار گردید.

در این جلسات نحوه اجرای تستCAQ (طرح سلامت روانی دانشجویان) در سطح کشور، چگونگی اجرای آزمون، زمان بندی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسات مقرر گردید كه روز دوشنبه مورخ 20 مهرماه از کلیه دانشجویان جدیدالورود 94 به صورت هماهنگ در سالن امتحانات دانشگاه و سالن حكمت با در نظر گرفتن تمامی قوانین و مقررات این طرح، آزمون بعمل آید.

گفتنی است در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت و با استناد به دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان آسیب‌پذیر روانی مبنی بر تهیه آزمونی مناسب برای سنجش وضعیت روانی، اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی، معاونت فرهنگی دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، پروژه جامع پایش سلامت روان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی  را در دستور کار قرار داده و پرسش‌نامه تحصیل بالینی «CAQ» را به‌ عنوان ابزار معتبری برای سنجش وضعیت روان‌شناختی دانشجویان انتخاب کرده است.

این طرح برای اولین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام خواهد شد.