معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

به همت معاونت فرهنگی ودانشجویی، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاه مهارت های ارتباطی و سازگاری با شرایط جدید ویژه دانشجویان جدیدالورود94 به تفکیک رشته تحصیلی طی 4 روز به مدت 10 ساعت با سخنرانی کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه سرکار خانم کجوری برگزار گردید.

خانم کجوری طی این كارگاه بیان نمودند که مهارت ارتباطی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مهارت های زندگی می باشد که هر فردی برای موفق بودن و برآوردن نیازهای خود آن نیازمند است که مثل هر مهارت دیگری احتیاج به تمرین و مهارت دارد و دانستن تنها کافی نیست و عمل کردن بسیار مهم است.

گفتنی است این كارگاه ها مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.