معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت، اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی فسا اقدام به برگزاری 2 جلسه با معاونین فرهنگی و دانشجویی و آموزش نمود. طی نشست مشترک، در خصوص نحوه اجرای بهینه طرح پایش سلامت روان دانشجویان برنامه ریزی صورت پذیرفت و به دانشجویان و اساتید در خصوص اجرای این طرح اطلاع رسانی گردید.

روز دوشنبه مورخ 20 مهرماه1394، اولین دوره طرح پایش جامع سلامت روان دانشجویانCAQ دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

دانشجویان براساس لیست، نام و نام خانوادگی، رشته های تحصیلی(پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی و ارشد(بیوشیمی و بیوتکنولوژی))، با نظم در صندلی های شماره گذاری شده سالن امتحانات قرار گرفتند.

سپس مراقبین پاسخ نامه و پرسشنامه بین دانشجویان توزیع نمودند و جلسه با قرائت کلام ا...مجید آغاز شد.

لازم به ذكر است اولین دوره طرح پایش جامع سلامت روان کلیه دانشجویان ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته های پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، ارشد بیوتکنولوژی و بیوشیمی، دستیاری تحصیلات تکمیلی می باشد.

در خلال این طرح هیئت رئیسه محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا عسکری ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ذاکری معاون محترم توسعه، مدیریت و منابع، جناب آقای دکتر نقدی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی،جناب آقای مهندس وردیان مدیرکل آموزش، جناب آقای ذوالقدر مسئول دفتر ریاست دانشگاه از اجرای این طرح وزین بازدید نمودند.

در ادامه مسئول و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دستورالعمل سلامت روانCAQ را برای دانشجویان قرائت نمودند.

به منظور کسب آرامش و استراحت پذیرایی ، میان وعده(کیک و آبمیوه) بین دانشجویان توزیع شد و تاکید گردید که میل نمایند.

در پایان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان از كلیه عزیزانی كه در اجرای این طرح با اداره مذكور همكاری داشته اند، قدردانی می نماید.