معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان، كارگاه "عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان" روز یكشنبه مورخ 26 مهرماه1394 در سالن استاد رونقی دانشگاه برگزارگردید.

برگزاری این كارگاه كه به مناسبت هفته بهداشت روان تنظیم شده بود، با هدف اهمیت دادن به آینده فرزندمان که مهمترین سرمایه وعامل پیشرفت همه جانبه جامعه و مملکت اسلامی هستند ارائه گردید.

مدرس كارگاه خانم كجوری از روانشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه در این راستا افزودند: بررسی ابعاد شخصیتی واجتماعی نسل جدید و نقشی که ما به عنوان ارشادکنندگان و پرورش دهندگان آنها بر عهده داریم ضرورت همفکری وتبادل نظر دو کانون مهم جامعه ساز یعنی خانواده و دانشگاه را بیش از پیش محرز و نمایان میسازد.

گفتنی است این كارگاه مورد استقبال خانواده ها واقع گردید و از اجرای مجدد اینگونه نشست ها استقبال نمودند.