معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاهی تحت عنوان"ازدواج عقلانی است یا هیجانی؟" ویژه دانشجویان در سالن حکمت 1 مورخ 24/9/94 برگزار نمود. از اهداف این کارگاه آشنایی دانشجویان با واقعیت انتخاب همسر و ازدواج، به عنوان یکی از از بزرگترین تصمیمات زندگی هر انسان بود.

با توجه به اینکه ازدواج می تواند عامل سعادت حقیقی انسان باشد جوانان باید آموزش های لازم در این زمینه را ببینند و مهارت های لازم را کسب نمایند.

سرکارخانم کجوری از کارشناسان اداره مشاوره بیان داشتند: مم ترین رکن در ازدواج موفق، کسب مهارت خودآگاهی و مدیریت هیجان و آشنایی با ملاک های درست انتخاب همسر می باشد که در این راستا جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان این کارگاه برگزار گردید.

کارگاه"ازدواج عقلانی است یا هیجانی؟"مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و در پایان جلسه به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.