معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

اولین نشست تخصصی اتاق فکر به منظور پیشگیری از اعتیاد در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی مورخه7/10/94 راس ساعت 10 صبح با حضور اعضا برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر مجید نقدی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی ضمن خیرمقدم، اهداف و رویه کلی موضوع جلسه را ایراد و تاکید داشتند که این جلسات تخصصی می بایست به صورت دوره ای برگزار گردد و نتایج حاصل از آن بررسی شود.

در ادامه آقای دکتر اجاقی نماینده معاونت بهداشتی از همکاری و حمایت همه جانبه و پیگیری سازمان های دیگردر امر پیشگیری از مواد مخدر نکاتی بیان نمودند و تاکید داشتند که دخانیات دروازه ورودی آسیب های اجتماعی و اعتیاد است.

ایشان در ادامه افزودند دعوت از شخصیت های وزین و با تجربه در امر اعتیاد جهت سخنرانی برای دانشجویان امر کلیدی و مهم است و بیان داشتند پیشگیری از دخانیات ، مواد مخدر و الکل باید در اولویت برنامه های آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

در ادامه خانم کجوری کارشناس اداره مشاوره ضمن خیر مقدم از اعضا بیان داشتند که کارگاه های آموزشی که برای دانشجویان در نظر گرفته می شود ازجمله: "مهارت حل مسئله، تصمیم گیری، قاطعیت و نه گفتن" صرفا" جهت آموزش نباشد.نکات کلیدی باید تمرین و تکرار شود و در عمل از آن استفاده گردد.

ایشان در ادامه بیان داشتند که نمایشگاه اعتیاد که در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید یک بستر خوب جهت آگاهی و پرسش و پاسخ دانشجویان در مورد سوء مصرف مواد مخدر بود و اداره مشاوره در نظر دارد که خانواده درمانی جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر نیز برگزار نماید.

در ادامه خانم دیده روشن سرپرست اداره مشاوره بیان داشتند که مبارزه با معضل اجتماعی سرآغاز ورود بر تمام آسیب های اجتماعی است.ایشان در ادامه به بیان گزارش فعالیت های انجام شده اداره مشاوره در این زمینه پرداختند.