معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

جلسه مشاوره خوابگاه در تاریخ 13/10/94ساعت 20شب در خوابگاه پسرانه ولایت با حضور کارشناس اداره مشاوره آقای عبدالرضا مباشری در جمع دانشجویان برگزار گردید.

کارشناس اداره مشاوره ضمن خیرمقدم و آرزوی موفقیت در امتحانات برای دانشجویان، در مورد استرس شب امتحان و روش های صحیح مطالعه از جمله روش مدرن ( پسخبا ) که در روان شناسی کاربرد فراوانی دارد توضیحاتی ارایه داد.

آقای مباشری در ادامه در مورد تغذیه، برنامه ریزی صحیح و مدیریت زمان که از ارکان اساسی اولویت بندی کارها،تصمیم گیری تطابق پذیر و کنترل اضطراب بود، مطالبی ارایه نمود.