معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

روز چهارشنبه مورخ 94/10/23 ، کارگاه آموزشی "آشنایی با آسیبهای روانشناختی " ویژه ناظمه های خوابگاهها در سالن حکمت 1 برگزارگردید .

در ابتدا خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در این راستا بیان نمودند ارتباط مناسب با نسل جدید و شناسایی نیازهای آنان یکی از مهم ترین شاخص های بهینه و موثر ارتباطی افرادی که با دانشجویان برخوردار می باشندآ است.

ایشان در ادامه انواع نیازهای یک جوان و بحرانهای پیش روی جوانان در این گروه سنی و نحوه پاسخ دادن به نیازهایشان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در قسمت دوم کارگاه ، اختلالات شایع روانی اعم از اختلالات اضطرابی، افسردگی، پرخاشگری ، بی خوابی و شناسایی علایم اولیه و نشانه های این بیمارها در بین دانشجویان خوابگاهی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان به بیان علایم و نشانه های بالقوه آشفتگی های هیجانی ، رفتارهای مخرب، رفتارهای غیر معمول، نحوه فرآیند ارجاع به اداره مشاوره و تاکید به حفظ راز داری که یکی از ارکان مهم اداره مشاوره در رویارویی با مشکلات دانشجویان می باشد، پرداختند.

در پایان کارگاه نیز به سوالات افراد شرکت کننده پاسخ داده شد.