معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

کارگاه مهارتهای گوش دادن فعال و همدلی ویژه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 94 به همت معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان طی 2 روز در تاریخ های 8و11اسفندماه برگزار گردید.

در این کارگاه خانم آمنه کجوری کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان نکاتی مهم و حائز اهمیت در خصوص مهارت های گوش دادن فعال بیان نمودند.