معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

consultation

اخبار مشاوره

طی نشست صمیمانه کارشناس اداره مشاوره در خوابگاه ولایت و با توجه به ایام امتحانات دانشجویان ، آقای عبدالرضا مباشری مطالبی در خصوص روش صحیح مطالعه"پسخبا"(پیش خوانی، سوال کردن، خواندن، به خود پس دادن،آزمون) و روش برنامه ریزی صحیح در این فصل به دانشجویان ارائه دادند.

ایشان در ادامه جهت افزایش آگاهی دانشجویان درباره عوارض خطرناک و جبران ناپذیر ریتالین(قرص شب امتحان) بین دانشجویان خوابگاهی سخن گفت و درپایان، دانشجویان سوالات خود را به صورت پرسش و پاسخ مطرح نمودند.